Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder och verktyg

Bildstöd Ukraina

Bildstöd - Rätt till vård

Ukrainska

Ryska

Engelska 

Bildstöd - Var söker jag vård?

Ukrainska

Ryska

Engelska

Riva hinder är ett verktyg för att nå en mer jämlik vård och hälsa genom kulturell medvetenhet. Materialet tar upp 14 aktuella och vardagliga ämnen för dig som möter patienter och närstående med migrationsbakgrund. 

Riva hinder

Här finns bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom olika vårdområden samt tandvård: Bildstöd i vården

Informationsmaterial till vårdnadshavare om att Västra Götalandsregionen inte använder sig av barn som tolkar i verksamhet som finansieras av regionen. Bildstöden finns på tolv språk här: Ej barn som tolk

Bildstödsmaterial Rätt till vård, för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd. 

 

Bildstödsmaterial Var ska jag söka vård, för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd. 

 

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den. Kunskapscentrum för jämlik vård har utvecklat en samtalsmetod, Förstå mig rätt, för att minska missförstånd mellan patient och personal. Läs mer här: Förstå mig rätt

TRT-metoden är ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende terapi(KBT). TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig och katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barn hantera traumatiska minnen och ge dem strategier för att kunna förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre.  Utbildningen i metoden sker i VGR regi. Det kommer finnas minst ett utbildningstillfälle under hösten. Mer info kommer efter sommaren. 


Läs mer om forskningen kring TRTmetoden 
Det pågår även forskning på metoden i Sverige. Bland annat bedriver mittuniversitetet forskning och har släppt ett par forskningsartiklar.

Här har finns material, verktyg och metoder som kan vara av intresse för exempelvis kuratorer i hälsoarbetet med elever. Inriktningen är främst personer med migrationsbakgrund. Metoddokument.

 

En sida utformad för personal som arbetar i receptionen. Här finns all information samlad gällande patienter som migrerat till Sverige eller av olika anledningar befinner sig  här tillfälligt. Handboken är framtagen av Lärandecentrum  migration och hälsa: Handbok receptionist

Asylsökande patienter och patienter som är i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad vård enligt lag. Denna sammanfattning underlättar för personal i vården att göra rätt bedömningar så att alla patienter i Västra Götaland får den vård de har rätt till.

Vård som inte kan anstå

Ytterligare metoder och verktyg 

På hemsidan för Uppdrag psykisk hälsa som drivs av Sveriges kommuner och regioner finns verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är för dig som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.
Uppdrag psykisk hälsa, SKR

Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga, Region Skåne 


Senast uppdaterad: 2022-06-14 11:02