Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar, webbutbildningar, seminarier och workshops

Här hittar du aktuella utbildningar, seminarier och workshops som LMH är med och arrangerar eller som vi vill sprida.

Västra Götalandsregionen genomför tillsammans med Röda Korset en utbildningsdag om tortyrskador och tortyrdokumentation. Utbildningsdagen ger möjlighet till en fördjupning i tortyr med syfte att främja vårdens förmåga att upptäcka, dokumentera och planera vårdinsatser för tortyrskadade.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Förmiddagen är mer allmän och riktar sig till all allmänmedicinsk personal som vill ha en ökad kunskap inom området. Eftermiddagen är mer specialiserad och riktar sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och psykologer som har kontakt med flyktingar och tortyrskadade.

Utbildningen är gratis. Det går att anmäla sig till förmiddag eller heldag. P.g.a rådande omständigheter har vi beslutat att utbildningen ska ske helt digitalt.  

24/11 Göteborg, Regionens Hus

LMH genomför tillsammans med BRIS en utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT). TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen att hantera traumatiska minnen genom inslag av psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker.

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn som flytt i din verksamhet inom exempelvis vårdcentral, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller elevhälsa.

Utbildningen är gratis och genomförs digitalt via Zoom. Det är viktigt att alla har tillgång till egen dator och headset.

För mer information:

Inbjudan till utbildning i Teaching Recovery Techniques (TRT)

Ta del av en eller flera fristående föreläsningar från erfarna forskare och kliniker om kulturmöten, utvecklingspsykologi, anknytnings- och traumateori och hur vi räcker till!

Föreläsningsserien riktar sig till dig som i din profession möter barn och unga med erfarenhet av flykt eller migration.

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/2020-forelasningar-barn-pa-flykt/

Mer information finns på länken nedan:

Region Västmanlands grundläggande webbutbildning för tolkanvändare


Senast uppdaterad: 2019-01-18 15:38