Utbildningar, seminarier och workshops

Här hittar du aktuella utbildningar, seminarier och workshops som LMH är med och arrangerar eller som vi vill sprida.

Kommande

Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT)

Arkiv

Seminarieserie med tema migration och hälsa

Seminarium 23 januari - Återkoppling och framåtspaning, ett år med Lärandecentrum för migration och hälsa (LMH)

Seminarium 23 januari - Vad gör vi när det händer igen? Lärdomar och erfarenheter från flyktingmottagandet 2015–2016. Förslag och diskussion för en bättre beredskap i Västra Götalandsregionen

Externa konferenser och seminarier på temat migration och hälsa

Seminarieserie: Kunskap och verktyg i mötet med asylsökande 27 febr 2019 

Seminarieserie: Kunskap och verktyg i mötet med asylsökande 15 mars 2019

Seminarieserie: Kunskap och verktyg i mötet med asylsökande 3 april 2019

Seminarieserie: Kunskap och verktyg i mötet med asylsökande 10 maj 2019

Senast uppdaterad: 2019-01-28 10:47