Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mer om ensamhet

Hen bakifrån

Olika typer av ensamhet

Ensamhet upplevs på olika sätt och påverkar även de som har nära sociala kontakter. En del känner sig ensamma i sig själva och andra känner obehag av sin ofrivilliga ensamhet vilket leder till ångest. Alla drabbas av ensamhet i livet, de vanligaste typerna av ensamhet är:

  • Existentiell – en känner att ens innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen verkligen lyssnar eller förstår.
  • Social – en saknar band till vänner och bekanta som en känner samhörighet med eller kan anförtro sig åt.
  • Emotionell – en saknar en kärlekspartner som en kan anförtro sig åt på djupet.

I Sverige har flertal undersökningar gjorts om hur ensamhet påverkar människor. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 2019, svarade ungefär 9 av 10 personer i åldrarna 16–44 år att de flesta har en nära vän. Det visar att den ofrivilliga ensamheten påverkade människor redan innan pandemin.

Däremot svarade personer i åldrarna 50 – 64 år, 19,6 % av männen och 9,7 % av kvinnorna, att de inte har någon nära vän. Siffran går uppåt i åldrarna inom den äldre målgruppen 65 – 74 år, där uppger 26 % av männen och 13 % av kvinnorna att de inte har någon nära vän.

Män är mer drabbade än kvinnor

Enligt enkätundersökningen Hälsa på lika villkor i Västra Götaland 2020 svarade 10 procent, både män och kvinnor i åldrarna 16–29 år att de ofta känner sig ensamma. I åldrarna 30–44 år är siffran 7 %. I åldrarna 45–64 år svarar båda könen 5 % och den äldsta åldersgruppen 65–84 år svarar 6 % bland kvinnorna och 3 % bland männen att de ofta känner sig ensamma.

Äldre känner sig utanför

Enligt en undersökning av Pensionärernas Riksorganisation (PRO) känner sig hälften av deras medlemmar mer ensamma nu än före pandemin. Under pandemin har besök på äldreboende begränsats och de som är i riskgrupper har inte kunnat träffa sina familjer. De som redan har varit ensamma innan pandemin drabbas ännu hårdare på grund av restriktionerna.

Detta kan bland annat leda till att det är jobbigt att prata om ofrivillig ensamhet och kan ses som tabubelagt, men det är viktigt att söka hjälp och ta kontakt för att få professionellt stöd.

Människan är en social varelse där gemenskap och sociala relationer är viktigt för att vi ska må bra. Är man ofrivilligt ensam så finns det tips på hur man tar det första steget till en mer social tillvaro.

 


Senast uppdaterad: 2022-01-18 16:55