Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa men många drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete med psykisk hälsa

SKR skriver att psykisk hälsa bland annat handlar om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. De arbetar med flera olika insatser. Exempel på det är:

  • Kraftsamling för psykisk hälsa som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.
  • Överenskommelse med staten om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022.
  • Stödlista för psykisk hälsa i kristid till följda av pandemin.
  • Grupper, psykisk hälsa om att alla grupper och individer ska ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.

Senast uppdaterad: 2021-04-20 08:14