Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt regionala uppdrag

Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag att ta initiativ, lämna förslag, svara på remisser och ge råd när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götaland.

Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska beredningen utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter. Psykisk hälsa och suicidprevention är ett av beredningens prioriterade område.

Handlingsplan för suicidprevention

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 – 2025 är en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Handlingsplanen innehåller sex områden som ringar in och visar vägen för aktiviteter på regional och lokal nivå. De sex områdena är:

  • lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer
  • höjd kunskapsnivå
  • prioritera suicidprevention på ledningsnivå
  • ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
  • ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap
  • lära av händelseanalyser vid suicid

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har valt att prioritera två områden, de är:

  • Höjd kunskapsnivå
  • Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland

Indikatorer för uppföljning


Senast uppdaterad: 2022-11-21 09:53