Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktiv fritid

Aktiv livsstil är namnet på den satsning som görs på mellanstadiet för att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna.

I Centrum har projektet Aktiv livsstil ersatt det arbete som RIK tidigare bedrivit vid namn RUN.  Projektet syftar till att stimulera och inspirera mellanstadieelever till ökad fysisk aktivitet, både under skoldagen och på fritiden. Projektet förväntas bidra till en förbättrad psykisk och fysisk hälsa bland eleverna och på sikt förbättra skolmiljö och studieresultaten. Eleverna ska bli mer medvetna om hur fysisk aktivitet, vardagsmotion och kost påverkar kroppens välmående och i förlängningen även livskvalité samt studieresultat. Aktiviteterna har under sin första termin (ht-17) bedrivits tre dagar i veckan under tre veckor i taget per skola. Det är praktiska lektioner/tillfällen med träning och rörelse för eleverna. Dessa ska framförallt ge eleverna inspiration till och visa på en mångfald av alternativ till fysisk aktivitet och träning. Teoretiska tillfällen med eleverna som fokuserar på kost för att skapa ett helhetstänk kring hälsa har också genomförts under projektets ram. Det är en idrottslärare som hållit i det, som för övrigt är anställd idrottslärare på en av de aktuella skolorna. Något som gagnar fortlevnaden av projektet. Projektet har erbjudit eleverna att vara högst delaktiga och medskapande i de aktiviteter som erbjudits. Satsningen har i första hand vänt sig till elever i årskurs 5, men i förlängningen kan det komma att utökas till åk 4 och 6. Eleverna ska ges verktyg inom projektet så att de fortsätter med aktiviteterna/är fysiskt aktiva även på fritiden. Projektet har en tydlig koppling till jämlikhet och skolans värdegrund.


Senast uppdaterad: 2017-12-20 16:13