Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

RUN

RUN (Rörlig Ungdom Nu)

är ett hälsoprojekt med syftet att främja en hälsosam livsstil, samt förebygga övervikt och motverka inaktivitet bland skolungdomar genom att:

– Öka ungdomarnas dagliga fysiska aktivitet.

– Ge ungdomar kunskap för en hälsosammare kosthållning.

– Utveckla barns och ungdomars kunskap och medvetenhet om sin hälsa och hur man kan påverka den.

RUN består av tre delar:

1. Praktiska RUN-lektioner där eleverna får möjlighet till 60 minuter extra rörelse varje vecka. Detta sker i respektive skolas idrottshall enligt lagt schema. Vårt uppdrag är även att vi ska komplettera skolidrotten så mycket som möjligt – vilket innebär att det krävs ett samarbete med idrottsläraren på respektive skola.

2. Teoretiska RUN-lektioner (fyra stycken) i årskurs 4 där vi pratar om kost och motion där syftet är att öka barnens kunskap om vad som påverkar hälsan och att man själv har ett val. Dessa sker på den schemalagda RUN-tiden för respektive klass och skola.

3. Utflykterna – här besöker vi olika idrottsföreningar/anläggningar och testar på en aktivitet som förhoppningsvis inte är så känd för eleverna. En av utflykterna/läsår brukar ”komma på besök” till skolan. När det är dags för utflykt får skolorna all information via mail i god tid.

I Angered har arbetet med RUN intensifierats under 2017. Stadsdelen har gjort en upphandling av utförande förening där tydliga krav på utförande och kompetens specificerades. Gunnilse IS vann upphandlingen och har efter det gjort nyrekrytering av ledare med efterfrågad kompetens. I samband med uppstart höstterminen 2017 togs även ett nytt grepp för att kunna följa och utvärdera effekterna av projektet. Enkäter till eleverna och loggböcker för ledarna togs fram och en första sammanställning av materialet har gjorts. I underlaget har frågor om aktivitets- och idrottsutövande ställts, samt hinder för detta. I en första analys kan vi bland annat se kopplingar mellan att vara aktiv i förening och deltagande på idrottslektioner, skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller idrottsutövande samt skillnader mellan skolor. Utvärderingsprocessen fortsätter under vårterminen 2018 men redan nu har viktig information kommit fram som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom såväl RUN som i stadsdelens arbete med barn och ungas fritid.   


Senast uppdaterad: 2017-12-20 14:55