Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

YAM utbildning

Folkhälsokommittén har en handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Ett av handlingsplanens områden är att via medel stimulera kommuner att implementera metoder i skolan och att implementera metoder för målgruppen äldre.

YAM är är ett program för skolelever i åldern 14-16 år som leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos unga.

Läs mer om YAM .

De kommuner som vill ta del av folkhälsokommitténs satsning på implementering av metoder fyller i en intresseanmälan som sedan följs av en dialog med avdelning folkhälsa för att ta reda på om kommunen har rätt förutsättningar.

Lär mer om intresseanmälan och kriterier .

Senast uppdaterad: 2019-04-29 09:22