Åldrande med livskvalitet

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Vårt arbete fokuserar att fler grupper äldre blir delaktiga i samhället och att deras resurser tillvaratas. Under 2017 arbetar vi med:

Pågående arbete:

Hälsoekonomisk beräkning

Vad innebär en organiserad mötesplats/träffpunkt för äldre? Under 2017 påbörjar vi en hälsoekonomisk beräkning av lokala aktiviteter för äldre via en organiserad mötesplats/träffpunkt som finansieras av kommunen eller annan aktör.

Kontakt: Anne Svensson, anne.m.svensson@vgregion.se

Balansera mera

Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.

180 personer dör av fallolyckor i Västra Götaland per år, drygt 95 % av dessa är 55 år eller äldre.  Dessutom uppsöker drygt 50 000 personer i Västra Götaland sjukvården på grund av fallolyckor och av dessa är nära hälften 55 år eller äldre.

Vad kan göras för att förhindra fallolyckor?

Det mest effektiva förebyggande insatserna är styrke- och balansträning, att äta näringsriktig och se över sitt medicinintag. Det handlar kampanjen ”Balansera mera” om.

Tema för kampanjen är mat, motion och mediciner.

 • Äta näringsriktigt för att inte tappa balansen

 • Balansträna och motionera för att få bättre balans

 • Se över läkemedel för att inte tappa balansen 

  Västra Götalandsregionen kommer att medverka i ”Balansera mera” kampanjen i syfte att minska skador till följd av fallolyckor. Västra Götalandsregionen har även tidigare deltagit i de nationella kampanjerna för att förebygga fallskador. 

  Kampanjen vill

 • Öka medvetenheten om fallolyckors konsekvenser

 • Öka medvetenheten om fallprevention

 • Uppmärksamma vikten av att förebygga fallolyckor

 • Visa hur man själv kan påverka sin situation för att minska risken för fall

Läs mer om den nationella kampanjen på www.socialstyrelsen.se/balanserameraDär kan du också beställa material, kostnadsfritt, samt ta del av en webbutbildning längre fram i höst.