Fullföljda studier

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och är även en grundsten i barnets framtida utveckling och möjligheter.

Läs om Västra Götalandsregionens arbete med fullföljda studier:

Kraftsamling fullföljda studier