Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och suicidprevention

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. Det är därför viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt att intensifiera det suicidpreventiva arbetet.

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa men många drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning.

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention är därför en fråga för hela samhället.

Folkhälsokommittén arbetar för att minska den psykiska ohälsan, bland annat genom sin handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Handlingsplanen för 2018 innehåller följande åtgärder:

  1. Stödja kommuner i Västra Götaland att bygga upp ett lokalt suicidpreventivt arbete, bilda nätverk och ta fram handlingsplaner.
  2. Stimulera kommuner att implementera suicidpreventiva metoder i skolan och för målgruppen 65 år och äldre.
  3. Ta fram förslag på ettteknikbaserat suicidpreventivt stöd för aktörer inom offentlig och privat sektor, samt inom civilsamhället.

Intresseanmälan  för kommuner/stadsdelar som är intresserad av stöd inom befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete.

Kontakt: lars.paulsson@vgregion.se 

Här kan du få hjälp

Våld i nära relationer

I samverkan med Länsstyrelsen inventerar vi länets insatser för att förebygga våld i nära relationer.

Kontakt: ase.enkvist@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-18 14:52