Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och suicidprevention

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. Var sjätte timme väljer en människa att sitt liv. Därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt att intensifiera det suicidpreventiva arbetet.

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa men många drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning. Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Under 2017 tog 1189 personer i Sverige livet av sig. Av dessa var 841 män och 348 kvinnor. Psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention är en fråga för hela samhället att arbeta med.

Steg för livet

Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Du kan göra skillnad. Se den fem minuter långa filmen ”Steg för livet” 


För en människa som mår så dåligt att själva livet känns omöjligt att utstå spelar sjukvården en mycket viktig roll. Framförallt för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kollegor, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord.

Eftersom självmord fortfarande, tyvärr, är väldigt tabubelagt är det för de flesta av oss svårt att prata om. Det kan kännas så svårt att vi inte ens vågar närma oss en människa som mår dåligt. Därför behöver vi hjälpas åt för att bryta tystnaden kring en allt för vanlig dödsorsak.

Förhoppningen är att vi – du, jag och människor i vår omgivning – ska få redskap för att våga närma oss människor som mår dåligt. Att vi ska hjälpas åt att sprida kunskapen om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv.
Läs mer om Steg för livet på deras hemsida. 

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt

Så jobbar Västra Götalandsregionen med suicidprevention

Regionfullmäktige har antagit den nationella nollvisionen för suicid. Regionstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Ansvaret för att genomföra handlingsplanen ligger på beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Arbetet innebär att höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention. Det innebär också att bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete. Syftet med handlingsplanen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Läs handlingsplanen här

Handlingsplanen innehåller följande insatser:

  1. Stödja lokalt suicidpreventivt arbete
  2. Stödja implementering av suicidpreventiva metoder i skolan. Metoderna är Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM)
  3. Öka kunskapen om suicidprevention inom befintliga nätverk.
  4. Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har beviljat projektmedel till Medborgarskolan för att föreningar, grupper eller ideella sammanslutningar i Västra Götalands län ska utbildas i Våga Fråga. Våga fråga är en utbildning som Suicide Zero tagit fram. Den ger kunskap om att upptäcka psykisk ohälsa, varningssignaler för kommande suicid och verktyg för hur man kan bemöta och hantera en medmänniska som mår psykiskt dåligt, eller som visar sig ha tankar om att ta sitt liv.

Tjejjouren Väst får ett verksamhetsbidrag av beredningen. Detta bidrag ska ge möjlighet för föreningen att teckna samarbetsavtal med kommunerna i Västra Götaland. För tillfället har 13 kommuner ingått avtal.
Läs mer om Tjejjouren Väst här.

Behöver din kommun/stadsdel stöd inom suicidpreventivt arbete?

Här finns en intresseanmälan och en checklista för kommuner/stadsdelar som är intresserad av stöd inom befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete. Läs om vad Folkhälsomyndighetens årliga rapport vad de och andra aktörer gör för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid.

Senast uppdaterad: 2019-08-22 11:08