RUFF

Regionalt utvecklingsarbete för folkhälsa, RUFF, finns för att stärka folkhälsoarbetet mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samverkar sedan 2005 i nätverket RUFF, regional utveckling för folkhälsa. Syftet är att folkhälsoarbetet ska få ökad effektivitet och större slagkraft. I ledningsgruppen för RUFF-samverkan ingår, förutom Avdelning folkhälsa, representanter för de fem lokala folkhälsonätverken i Västra Götaland; Norra, Västra, Södra, Östra och Göteborg.

Kontakt: lars.paulsson@vgregion.se