NAD i väst - Föreningsmatchning

NAD står för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet och är ett projekt för att knyta samman nyanlända med föreningar eller idéburna organisationer. Projektet pågår under 2019 i Skaraborg- och Göteborgsregionen. Syftet är att nyanlända ska få möjlighet att få nya nätverk och kunskap genom föreningslivet och på så sätt underlätta integrationen i samhället.

Så här går det till

Vilka föreningar får delta?

Vilken organisation som helst; Idrottsförening, Studieförbund, Solidaritetsförening, Kulturförening, intresseförening, Religiös förening/församling, Hembygdsförening, Ekonomisk förening, Hobbyförening, Stiftelse, m.m. kan delta. Det kan utföras av det civila samhället inom Skaraborg- eller Göteborgsområdet.

Aktiviteten ni planerar bör bidra till att stärka individens etablering utifrån någon eller flera av följande kriterier:

  • Hälsofrämjande
  • Motiverande inför studier
  • Nätverksbyggande
  • Språkfrämjande

Inledande kontakt

Börja med att kontakta Lars Lindfors i Göteborgsområdet eller Kristina Berneholm i Skaraborgsområde. Tillsammans börjar ni arbeta fram en idé på vad för slag aktivitet som din förening kan tänka sig att bjuda en nyanländ till. Kanske har ni redan en färdig idé? Kanonbra! Då kör vi igång!

Anmälan för föreningar

För att hitta rätt person till er förening behövs bra information om aktivitet ni tänker arrangerar. Aktiviteten skall omfatta minst fem träffar eller nio timmar och pågår under högst en termin. Matchningen till föreningen sker genom dialog och den enskildes fritidsintresse. Deltagarna är försäkrade under aktiviteten.

Det är fritt för föreningen att själva bestämma hur upplägget ska se ut och det bör helst vara en aktivitet ni redan bedriver. För varje person som föreningen tar emot får föreningen 1500 kr. Pengarna kan användas fritt av föreningen.

Kontakt

Projektledare

Claudio Mc Conell
Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen

claudio.mcconell@vgregion.se

Göteborg

Lars Lindfors
Göteborgs Sociala Ekonomi
lars.lindfors.gse@gmail.com

Skaraborg

Kristina Berneholm
Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg
kristina.berneholm@coompanion.se

Broschyrer och blanketter

Senast uppdaterad: 2019-03-06 14:30