Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensförsörjning

Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.

Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, Lärande och erfarenhetsutbyte och Prognoser och kunskapsunderlag.

Strategisk påverkan

Samarbete med de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland är ingång till den strategiska nivån i kommunerna.

Insatser och utvecklingsprojekt

Det finns möjlighet att söka stöd för insatser och utvecklingsprojekt för bättre kompetensförsörjning. Projekten ska ligga linje med Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling.

Prognoser och kunskapsunderlag

Prognoser och kunskapsunderlag ska ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till ökad samverkan och dialog mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

Lärande och erfarenhetsutbyte

Mobiliseringsmöten, lärträffar och konferenser med mera anordnas för att dra lärdomar av pågående projekt och bidra till erfarenhetsutbyten inom Västra Götaland.

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-07 12:45