Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensplattform Västra Götaland

Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för tillväxt och utveckling. Sverige är en kunskapsekonomi, där kunskap och kompetens utgör ett av våra främsta konkurrensmedel gentemot omvärlden. Samverkan på nationell, regional och lokal nivå är viktig.

Uppdrag att inrätta kompetensplattform

Västra Götalandsregionen har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att tillhandahålla en kompetensplattform i Västra Götaland.

Kompetensplattformen ska bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjning- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Varför en kompetensplattform?

Behovet av ett samlat grepp var tydligt när varselvågen 2009 visade att det saknades både kunskap och översikt om vilka utbildningar som genomfördes och hur många som studerade på dem. Samtidigt saknades prognoser och underlag både på medellång och lång sikt för vilka kompetensbehov som fanns på regional nivå. Det gjorde det svårt för såväl nationell som lokal nivå att veta vilka insatser som behövde göras. 

För att undvika att hamna i en liknande situation tog man tillsammans med de andra storstadsregionerna (Malmö och Stockholm) och SCB fram en arbetsmarknads- och utbildningsprognos på regional och delregional nivå med sikte på 2020. Det var första gången en sådan prognos gjorts på regional nivå i Sverige.

Samtidigt har man utvecklat samverkan kring utbildning i Västra Götaland. Genom att utbildningsanordnare samverkar på olika sätt och genom att vi nu samlat information och data om den utbildning som produceras för att ge en bättre översiktbild av vad som produceras, vilket gör det enklare att identifiera kompetensbrister på både lokal och regional nivå.

Uppdraget gavs till regioner

Att uppdraget gick till just regioner kan förstås genom vår unika position. Sverige har av bland annat OECD liknats vid ett timglas, med mycket makt på kommunal och nationell nivå.

Västra Götalandsregionens placering vid mitten på timglaset är ur detta perspektiv en fördel. Vi kan genom analyser, prognoser och forum få översikt, kunskap och förståelse om situationen i Västra Götaland och de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss.  VGR verkar som en neutral part gentemot såväl kommunala nivån, den nationella nivån och arbetsmarknadens parter i kompetensförsörjningsfrågor 


Senast uppdaterad: 2017-03-09 14:08