Lärande och erfarenhetsutbyte

Västra Götaland består av 49 kommuner och fyra kommunalförbund. För att dra lärdomar av pågående projekt och möjliggöra erfarenhetsutbyten inom regionen anordnas bland annat mobiliseringsmöten, lärträffar och konferenser.

Senast uppdaterad: 2018-01-15 09:33