Prognoser och kunskapsunderlag

Västra Götalandsregionen tar fram kunskapsunderlag som berör förväntade kompetensbehov, flyttströmmar till och från regioner eller i vilken bransch pensionsavgångarna får störst effekt.

Sök efter rapporter i analysportalen

Aktuella rapporter inom kompetensförsörjning

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Boråsregionen

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Göteborgsregionen

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Skaraborg

Övriga rapporter

Fordonsindustrins kompetensbehov I VÄSTRA GÖTALAND

Högskolan i Borås. Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland

Kemiindustrins kompetensförsörjning i Västra Götaland

Kompetenslandskapets omvandling mot industri 4.0

Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-01-15 09:32