Sök stöd inom kompetensförsörjning

Har du en projektidé inom kompentensförsörjningsområdet finns det möjlighet att söka medel. Ansökningar för större samverkansprojekt med fler aktörer och/eller strukturpåverkande projekt tas emot löpande. Projektansökan görs till regionutvecklingsnämnden, i dialog med regionutvecklarna inom området. Kontakta oss för mer information.

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Telefonnummer

Marja-Leena Lampinen

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-01-19 13:13