Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Aktuellt

Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”.

Fotograf: Paul Bjorkman, Paul Björkman

Den 7 juni delar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ut kultur- och arbetsstipendier på Nya Varvet i Göteborg. Här är alla årets stipendiater:

EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa. Riksantikvarieämbetet har en samordnande roll för alla aktiviteter och evenemang som sker i Sverige under Kulturarvsåret.

Prenumerera på kulturens nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Nyhetsbrev