Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) till 17 organisationer på sammanlagt 7 875 000 kronor.

Kulturstrategiska utvecklingsstöd ger organisationer möjlighet att bedriva utvecklingsarbete med längre tidsperspektiv, utöver den ordinarie verksamheten. Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021 beviljas till:

 • Dalslands litteraturförening
 • Göteborgs internationella orgelakademi
 • Halmens hus
 • Meeting Plays
 • Very Special Arts
 • 3:e våningen
 • Atalante
 • Danskompaniet Spinn
 • Nääs konsthantverk
 • Share Music&Performing Arts
 • Vitlycke Performing Arts 
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Gothenburg Studios Development
 • Stallebrottet
 • Göteborgs bildverkstad
 • Clandestino Institut
 • Sundsby vänförening
Senast uppdaterad: 2018-11-07 16:44