Sök kulturstöd av Västra Götalandsregionen

Vi erbjuder många fler olika stipendier och stöd än de som visas på denna sidan. Här hittar du en lista över alla våra stöd.

Varför blir du kontaktad?

Vi har använt kontaktuppgifter från Göteborg stads föreningsregister för att fler ska få upp ögonen för möjligheten att söka kulturstöd från Västra Götalandsregionen. Du kan ha blivit kontaktad även om din föreningen inte har kultur som huvudsaklig syssla. Kanske finns det kulturaktiviter som ni vill genomföra?

Vem kan söka stöd?

Västra Götalandsregionens kulturnämnd erbjuder en rad olika stödformer. För att bli beviljad ett stöd måste man uppfylla de krav som ställs på dig och din organisation. Olika stöd har olika syften. De olika stöden kan ses som verktyg för kulturnämnden att nå olika kulturpolitiska mål. Samtliga stöd har en hemsida som förklarar vilka krav som ställs på sökande.

Följ oss på Twitter

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Telefonnummer