Valfria gästateljévistelser

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser en gästateljévistelse på valfri plats i världen. Vistelseperioden är också valfri men måste ske under 2018, dock ej i januari.

Syftet med stödet

Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer.

Vistelseperioden är valfri men måste ske under 2018, dock ej i januari. Stipendiet skall täcka kostnader för resor tur och retur, levnadskostnader, altejéhyra och bostad samt material. Maxbelopp är 50 000.

Den sökande ska motivera vad en vistelse kan tillföra konstnärskapet. Vistelseperiod bestäms i samråd mellan den sökande, koncernavdelning kultur och ateljéplatsen.

Vem får söka stödet?

Alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka gästateljévistelsen.

Ansökningsförfarande

Ansökningen för 2018 års stipendier är stängd. Vi öppnar åter för ansökningar till 2019 års stipendier under nästa år. Håll utkik här på hemsidan eller följ oss på Twitter för enklare information.

https://twitter.com/vgrkultur

Se vilka som blev tilldelade stipendier för gästateljévistelser 2018

Behandling och beslut

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Juryn består av:

  • Carina Fihn - konstnär, grafiker
  • Jesper Norda - konstnär, ljudkonstnär

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
Tillgänglig mån-ons