Frågor och svar

Tekniska begränsningar gör att jag inte kan använda logotypen

Om en kanal rent tekniskt inte tillåter användandet av en logotyp, ta kontakt med kommunikatör på Västra Götalandsregionen och diskutera en lösning. Chanserna är stora att vi redan haft samma diskussion på annat håll.

Jag kan inte använda logotypen av utrymmesskäl

Kontakta kommunikatör på Västra Götalandsregionen. Enbart text kan användas i undantagsfall och endast efter överenskommelse med kommunikatör på VGR.

Jag vill använda text med logotyp på annat sätt än vad ni erbjuder

I vårt logotyparkiv kan du ladda ner en ren VGR-logotyp utan texttillägget "med stöd från". Om du har teknisk kompetens att lägga texten exempelvis till vänster om logotypen går det bra. Konsultera VGRs visuella profil för att säka att du använder logotypen på rätt sätt. Det är viktigt att din kommunikation inte antyder att det är Västra Götalandsregionen som äger eller driver projektet eller verksamheten, utan endast finns med som hel- eller delfinansiär.

Vad händer om jag inte använder logotypen?

Om ditt projekt eller verksamhet får stöd från Västra Götalandsregionen är du skyldig att visa det i din kommunikation från verksamheten eller projektet. Om du inte gör detta kan det betraktas som att du inte uppfyller överenskommelsen. Den slutliga konsekvensen är indraget stöd eller mindre möjligheter för stöd i framtiden.