Europaåret för kulturarv 2018

EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa. Riksantikvarieämbetet har en samordnande roll för alla aktiviteter och evenemang som sker i Sverige under Kulturarvsåret.

Europaåret för kulturarv 2018 - Riksantikvarieämbetet

European Year of Cultural Heritage

Kulturnämnden stöder följande aktiviteter i Västra Götaland för kulturarvsåret

Medeltida spel, stadsvandringar, gamla bilar och fornlämningar. Mellan den 29 april och 6 maj pågår allt ifrån medeltida spel vid Suntaks gamla kyrka, visning av gamla bilar vid Tidaholms museum till stadsvandring och kyrkogårdsvandring i Tidaholm.

Fotograf: Ian Schemper, Ian Schemper/Västarvet

Hållbar kulturturism står i fokus i Cult-RIng - ett interregionalt samarbetsprojekt om kulturleder och vandringsturism. En målsättning är att samordna och utveckla kulturleder på sätt som både är hållbara och gynnar näringsverksamhet och sysselsättning.

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Fotograf: Västra Götalandsregionen

CHRISTA (Cultural Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) är ett interregionalt samarbetsprojekt som pågår mellan april 2016 och mars 2020 och vars övergripande mål är att skydda och bevara de tillgångar som natur och kulturarv utgör, och bruka dem för utveckling av innovativa, hållbara och ansvarsfulla turismstrategier, som inkluderar såväl immateriellt som industriellt arv, genom berättande och digitalisering.

Fotograf: Tyrone Martinsson

Projektet går ut på att undersöka miljöförändringar på landskap och kulturarv i Bohuskusten och Götaälvdalen genom att använda foto som metod. Utgångspunkten är de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Konferensen vänder sig till tjänstemän och politiker i kommuner och landsting/regioner med kommunala och regionala museer. Vad blir konsekvenserna med en särskild museilag?

Fotograf: Hans Nerstu

Alingsås stod den 12-13 april som värd för den andra stora Nordiska Trästadskonferensen. Trästadskonferensen riktar sig till kommuner och organisationer i Norden som på olika sätt arbetar med historiska trästäder.

Fotograf: Anders M Nilsson

Med landskapsobservatorium avses kortfattat en mötesplats för medborgarinflytande och samverkan utifrån en helhetssyn på landskapet. I Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 beskrivs insatser som ska genomföras eller påbörjas. Att bilda ett landskapsobservatorium med förebilder från Europa är en sådan insats.

Fotograf: Hans Lundenmark

Projektet handlar om att skapa en utomhusutställning som komplement till museibyggnaden och den rekonstruerade bronsåldersgården. En interaktiv utomhusutställning som levandegör hur människor levde under forntiden.


Senast uppdaterad: 2018-11-07 16:46