Museilagen som hävstång för demokrati

Konferensen vänder sig till tjänstemän och politiker i kommuner och landsting/regioner med kommunala och regionala museer. Vad blir konsekvenserna med en särskild museilag?

Konferens på Göteborgs stadsmuseum 28 november 2018

Under dagen ska vi belysa lagens konsekvenser, möjligheter och begränsningar i föredrag, gruppdiskussioner och panelsamtal. Vilka möjligheter finns att hävda lagen när nöden kräver det?  Hur förhåller sig museilagen till kommunallagen? Var går gränsen mellan tjänstemän och politiker?

Konferensen vänder sig till er som behöver veta mer om vad lagen innebär för er verksamhet, både som tjänsteman i ansvarig ställning och politiker i museistyrelser, kulturnämnder och liknande.

Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med Förbundet Sveriges Museer och Göteborgs kulturförvaltning och genomförs på Göteborgs stadsmuseum.

Program och inbjudan

Till anmälan

Peter Bratt, Västra Götalandsregionen
070-082 49 06
peter.bratt@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:53