Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Europeiska unionen (EU)

Kulturnämndens internationella arbete syftar till att öka kunskapen om omvärlden och stimulera till utbyte. Det handlar om att vara en del av en helhet, att påverka Europas utveckling.

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känd som pådrivare i policy- och utvecklingsarbete. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som dörröppnare för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland.

Aktuella organisationer:

Aktuella organisationer är European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC ) och European Cultural Tourism Network och Intercom (ECTN). Kulturnämnden bevakar även det brysselbaserade nätverket av regioner för kultur: RICC (Regional Initiative for Culture and Creativity). 

Delta i EU-projekt

Är du intresserad av europeiskt kultursamarbete och europeiskt ekonomiskt stöd? Kulturnämnden samarbetar med TILLT för att öka kunskapen om olika EU-fonder och metoder för samverkan. De arrangerar seminarier och bjuder in till nätverksmöten för kunskapshöjning.

TILLT kan även hjälpa till med coachning inför och under en EU-ansökan. De hjälper kulturorganisationer att lotsa  projektidéer fram till en ansökan. Metoden bygger på att den som söker själv är aktiv och blir godkänd på en nivå innan man går till nästa.

Kontakt Tiago Prata: Tiago@tillt.se

Medfinansiering av ditt EU-projekt

Om din ansökan är av så god kvalitet att den tilldelas EU-stöd kan kulturnämnden bidra till din egeninsats.

Kontakta Annika Strömberg på koncernavdelning kultur: annika.stromberg@vgregion.se

Kulturnämnden går aldrig in med hela egeninsatsen: ange hur stor del er egen verksamhet bidrar med och eventuellt andra medfinansiärer till er egen del.

Redovisning

Den rapportering EU kräver skickas även till kulturnämnden. Rapportera eventuella avvikelser under projektets gång.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Annika Strömberg

Regionutvecklare – EU-samordnare, stf. Kulturchef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-11 14:16