Save the date: Kulturting Västra Götaland 2017

Är du politiker eller tjänsteperson inom region, kommunalförbund eller kommun? Arbetar du med kulturfrågor, samhällsbyggnadsfrågor eller näringslivsfrågor? Boka in 20 april i kalendern redan nu.

Under 2017 inrättar kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ett nytt kulturpolitiskt forum, Kulturting Västra Götaland. Syftet är att bilda en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv.

Kulturting 2017 är en mötesplats för politiker och tjänstepersoner inom kommuner, kommunalförbund och region. Kulturting Västra Götaland 2017 arrangeras på uppdrag av oss i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, i samverkan mellan koncernavdelning kultur, Kultur i Väst och Västarvet.

Mer information kommer inom kort.