Almedalen 2017

Västra Götalandsregionens kulturnämnd är stolta att presentera årets Almedalenseminarium – om en bransch i kris, om medieskuggan på landsbygden och om en medieutredning som gav upphov till en brännande fråga: hur skapar vi en mediepolitik för hela Sverige?

I början av november lämnade den statliga medieutredningen sitt slutbetänkande. Två dagar senare blev Donald Trump vald till president, och sedan dess har frågor om mediernas roll, yttrandefrihet och vad som är sant – alternativa fakta – stått på dagordningen. Medieutredningens omvärldsanalys är dyster: de publicistiska medierna når allt färre, antalet journalister sjunker och förtroendet för medierna minskar. Utredningen presenterade ett förslag på hur ett förnyat presstöd skulle kunna utformas, men när det gällde frågorna om hur man ska vinna tillbaka läsarnas förtroende blev man svaret skyldig.

Frågan om medborgarnas sjunkande förtroende för medier, och i förlängningen samhällets institutioner, är en av de största samhällsutmaningarna just nu. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder nu in till ett seminarium som syftar till att belysa och diskutera de utmaningar som medieutredningen identifierade. Med representanter från mediebranschen, akademin och politiken hoppas vi kunna påverka den kommande mediepropositionen med regionala insikter och erfarenheter.

Medverkande

  • Conny Brännberg (KD) – ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
  • Gunilla Carlsson (S) – vice ordförande Kulturutskottet
  • Ulf Dernevik (MP) – politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  • Stefan Eklund – chefredaktör Borås tidning
  • Jonathan Falck – konsult journalistik, Lindholmen Science Park
  • Jeanette Gustafsdotter – VD, TU – Medier i Sverige
  • Anette Novak – huvudutredare medieutredningen
  • Gunnar Nygren – professor i journalistik, Södertörns högskola

Moderator

Marit Kapla – redaktör Ord & Bild

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Var: Västsvenska arenan, intill Almedalsparken vid Västerport
När: onsdagen den 5 juli, kl. 12.00-13.00

Senast uppdaterad: 2018-09-25 10:59