Hon blir VGR:s ombud till ICORN

Kulturnämnden beslutar att välja Anne-Charlotte Karlsson att representera Västra Götalandsregionen och kulturnämnden på ICORN:s generalförsamling 2-4 maj 2018 i Malmö.

Västra Götalandsregionen är sedan 2014 en fristadsregion och medlem i ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN är en medlemsstyrd organisation och vartannat år hålls generalförsamling till vilken samtliga medlemmar inbjuds att delta och besluta i frågor som rör organisationens verksamhet. Året mellan generalförsamlingarna inbjuds medlemmarna till nätverksmöten där information ges och strategiska frågor diskuteras inför nästa års generalförsamling.

Anne-Charlotte Karlsson (S) är andre vice ordförande i kulturnämnden.

Mer om Fristadsregion Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:24