Kulturnämnden beviljar Utvecklingsprojekt

Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.

Utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i Västra Götaland. Nämnden beviljar medel för Utvecklingsprojekt två gånger om året. I höstens ansökningsomgång kom 108 ansökningar in, 54 av dessa beviljades. 

Se en komplett lista över ansökningar och beviljade projekt här nedan.

Senast uppdaterad: 2018-08-30 13:54