Kunskapsdag om interkulturell dialog och delaktighet

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet.

Vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om och delaktighet på vems villkor? Vad gör delaktighet för skillnad i organisationer och verksamheter? Vad finns för samband mellan delaktighet och hållbar samhällsutveckling? Om dessa frågor handlar kunskapsdagen 24:e november 2017. Dagen består av föreläsningar, valbara workshops och paneldiskussioner. Föreläsare och workshopsledare kommer från praktik och forskning. Dessutom presenterar vi goda exempel från Sverige och andra europeiska länder. 

Tider och plats

24:e november 2017, 9.00-16.00, Scandic Crow, Göteborg

Anmälan

Anmäl dig gärna redan nu

Välkomna!