Med(ie)vetenhet på Bokmässan 2019 i samarbete med VGR

Varje år lyfter Bokmässan fram temasatsningar med fokus på litteratur och läsning. Bokmässan 2019 kommer att ha tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet. VGR är medarrangör i satsningen på med(ie)vetenhet.

– Genom att förlägga delar av konferensen på Bokmässan når vi många nyckelpersoner för att öka medie- och informationskunnigheten. Bibliotekarier och lärare är helt centrala i det här viktiga arbetet som Västra Götalandsregionen driver tillsammans med många andra. Genom att arrangera en internationell konferens får vi maximal kraft i frågan – från lokalt till globalt, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Behov av ökad medie- och informationskunnighet och källkritik

Den första juli 2018 förstärktes skolans styrdokument med ett tydligt uppdrag gällande medie- och informationskunnighet och källkritik (MIK). En ny demokratistrategi har antagits där MIK-frågorna anges som centrala, och i augusti tillsatte regeringen en nationell utredning för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Behovet av ökad kunskap har blivit tydligt. Alla människor, oavsett bakgrund och socialt sammanhang, behöver rustas för att ansvarsfullt kunna navigera i ett alltmer komplext medielandskap. På 2019 års Bokmässa blir därför medie- och informationskunnighet ett huvudtema, under temanamnet Med(ie)vetenhet. Bokmässan gör satsningen i samarbete med Västra Götalandsregionen som samtidigt är värd för Unesco-konferensen Global Media and Information Literacy (MIL) Week i samarbete med Svenska Unescorådet.

VGR har tidigare arbetat med MIK-frågor, bland annat genom satsningen Beta Borås och två Almedalsseminarier: Det står i tidningen - alltså är det falskt! och Snacka om nyheter! Vilka medier väljer unga?

Nästa års Bokmässa äger rum 26-29 september 2019.

Läs mer på kulturivast.se/globalmilweek  #GlobalMILweek

Senast uppdaterad: 2018-11-07 16:31