Översättarstödet utreds

Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut Översättarstödet under 2017. Samtidigt gav nämnden kulturchefen i uppdrag att utreda stödet och återkomma inför 2018 med ett svar som bättre motsvarar målgruppens behov och mediebranschens utmaningar.

Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut Översättarstödet under 2017. Samtidigt gav nämnden kulturchefen i uppdrag att utreda stödet och återkomma inför 2018 med ett svar som bättre motsvarar målgruppens behov och mediebranschens utmaningar.