Save the date: ny kunskapsdag om interkulturell dialog

Kunskapsdag om delaktighet, 24 november 2017, 9.00–16.00, Scandic Crown, Göteborg

Sedan uppstarten 2014 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar kring temat interkulturell dialog som ett förhållningssätt och ett verktyg för delaktighet och egenmakt. Men vad innebär det att vara delaktig? Vems delaktighet talar vi om samt delaktighet på vems villkor?

Är delaktighet en form som passar var och en oavsett sammanhang eller den innebär olika i olika sammanhang? Vad gör delaktighet för skillnad? Hur kan vi relatera delaktighet till en hållbar samhällsutveckling?

Om dessa frågor handlar kunskapsdagen 24:e november 2017. Dagen består av föreläsningar, valbara workshops och paneldiskussioner. Föreläsare och workshopsledare kommer både från praktiken och forskning inom akademin. Goda exempel från regionala, nationella och internationella nivåer presenteras under dagen.

Oavsett vem du representerar; en föreningen, näringsliv, kommun eller dig själv är du välkommen att delta. följ oss på Twitter och här på hemsidan för att ta del av länk till anmälan och mer information om dagen.

Kontakt

Rasoul Nejadmehr
Telefon: 0730-34 67 00
rasoul.nejadmehr@vgregion.se