Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning där det ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Med regionala perspektiv på förtätning kan fler sätt att förstå både orsaker och möjligheter lyftas fram. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar om inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på de höga husens tak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

Chalmerska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg 29 sep 2017, kl 13:00-16:00

”Vi befinner oss mitt i en stor urbaniseringsvåg, både mentalt och fysiskt. Vi faller för stadens attraktionskraft, hyllar dess livskraft och förmåga att skapa arbetstillfällen. Våra större städer beskrivs som motorn i landets ekonomi. Vi åker på semester till New York och drömmer om det urbana, livet på caféerna. Till skillnad från föregående decenniers modernism och efterföljande gröna våg lyfts nu staden fram som det mest ekologiska och hållbara sättet att bo.”
/Emelie Brunge i ArkDes Resumé: Höra hemma 

Välkomna till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen. I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister) Conny Brännberg (kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen) om mål och utmaningar för regional hållbarhet. I andra delen modererar Magdalena Forshamn ett panelsamtal med forskare och praktiker.

Panelsamtalet avslutas kl 15:00 och därefter är alla välkomna att stanna kvar för mingel och fortsatta samtal.

Medverkande

  • Nils Björling, forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers
  • Anna Rex, områdeschef för stadsplanering på Arkitema
  • Per-Johan Dahl, Visiting Professor på Polytechnic University of Turin, Department of Architecture and Design
  • Moderator: Magdalena Forshamn

Anmälan

Anmäl dig här!

Arrangörer

ArkDes, Tankesmedjan Movium SLU, Västra Götalandsregionens kulturnämnd