Utlysning - kulturprojekt med flyktingar

För fjärde året i rad utlyser Västra Götalandsregionens kulturnämnd projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur. För 2018 utlyser kulturnämnden 3 250 000 kronor som ska gå till det fria kulturlivet, folkhögskolor och civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturinsatser tillsammans med flyktingar i Västra Götaland. Stödet syftar till att stärka integrationen och främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland.

Utlysningen innehåller två inriktningar. Dels en som riktar sig till lokala aktörer för mindre projekt, precis som tidigare. Till det avsätts 1 500 000 kronor och maxbeloppet är 50 000 kronor. Dels en utlysning som riktar sig främst till större regionala projekt som inbegriper flera aktörer och/eller kommuner. Till denna inriktning avsätts 1 750 000 kronor och maxbeloppet sätts till 250 000 kronor.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2018.