Sök ekonomiska stöd och stipendier

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska utvecklingsstöd (treåriga) samt olika typer av sökbara stöd och stipendier. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

Stipendier, gästateljéer och internationella resestipendier

Västra Götalandsregionens kulturpris


Senast uppdaterad: 2018-08-31 10:41