Arbetsstipendium

Kulturnämnden utlyser 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger. Ansökningarna bedöms av en sakkunnig jury.

Sök och nominera till arbetsstipendier

Sista dag för ansökan är 17 dec, kl. 23.59.

Vem kan söka stödet?

Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera.

Bedömning

Juryn bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund. Eventuell information om vad ansökande ska göra med stipendiet spelar underordnad roll. I bedömningen ska också övrig kunskap om den ansökandes konstnärliga meriter vägas in såsom eventuella arbetsstipendier från andra instanser. I enlighet med kulturnämndens riktlinjer för att gynna nyskapande ska juryn bland annat bedöma grad av nytänkande, excellens och konstnärskapets utveckling över tid.

Behandling och beslut

Juryn omfattar sakkunniga med specialistkompetens inom bild och form, dans, musik, teater och film men också med förmåga att bedöma konstnärliga uttryck i gränslandet mellan genrerna. Juryn utses av kulturchefen efter förslag från koncernavdelning kultur. Mandatperioden är fyra år, och jurymedlemmarna byts ut successivt.

Jury 2018/2019

  • Michele Collins – teater, dans, performance, film
  • Cecilia Gelin – bildkonst
  • Anna-Stina Lindén Ivarsson – konsthantverk, design
  • Magnus Nygren – musik
  • Annika Ruth Persson – litteratur

Juryn lägger fram förslag till beslut för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Det formella beslutet tas av nämnden. Bedömarna representerar sig själva i egenskap av sakkunniga inom ett eller flera områden. Under mandatperioden kan jurymedlemmarna inte själva söka stöd från kulturnämnden.

Besked till de som fått stipendierna ges i mitten av maj. Utdelningen sker på kulturnämndens sammanträde i början av juni.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2018-11-23 09:48