Valfria gästateljévistelser

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser en gästateljévistelse på valfri plats i världen. Vistelseperioden är också valfri men måste ske under 2019.

Syftet med stödet

Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer. Du föreslår själv en plats som du har en preiliminiär möjlighet att verka på. Sen ansöker du om stöd från oss.

Stipendiet ska täcka kostnader för resor tur och retur, levnadskostnader, altejéhyra och bostad samt material. Maxbelopp är 50 000.

Den sökande ska motivera vad en vistelse kan tillföra konstnärskapet. Vistelseperiod bestäms i samråd mellan den sökande, koncernavdelning kultur och ateljéplatsen.

Vem får söka stödet?

Alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka gästateljévistelsen.

Ansökningsförfarande

Ansökningen för 2019 års stipendier är öppen tom. 17 december.

Skriv ett personligt brev som beskriver din konstnärliga verksamhet och motivering till val av plats, 4-6 bilder och CV. Max en A4. Skicka din ansökan till:

Regionens Hus Box 1091 405 23 Göteborg

Märk brevet med: "Fri gästateljé 2019 PLATS"

Behandling och beslut

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Tidigare stipendiater för gästateljévistelser

Stipendier för gästateljévistelser 2018

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:17