Internationella stöd

Här kan du söka stöd för samarbete med de europeiska regioner som kulturnämnden har ett samarbetsavtal med - Vilniusregionen i Litauen, North East England i Storbritannien och Sibiuregionen i Rumänien.

Syftet med stödet

Stödet är till för att stimulera till nya samarbeten eller utveckla de redan befintliga och inom de områden som avtalet omfattar. I ansökan ska det bifogas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i respektive region. Ansökan kan bara avse kostnader för sökande organisation. Partnerns kostnader ska bekostas av respektive region eller annan organisation. Ett intyg ska bifogas om att partnern söker och har utsikt att få nödvändigt stöd för sin del av projektet.

Vem får söka stödet?

Juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kommuner, aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser, trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Det ska också finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i Vilniusregionen eller i North East England.

Vänligen läs avtalen i blocket nedan för den region du avser att söka stöd för samarbeten inom.

Behandling och beslut

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kulturnämndens strategiområden i kulturstrategin samt dess relevans i förhållande till de samarbetsavtal som tecknats mellan kulturnämnden, North East Cultural Partnership och Vilnius Development Region.

Ansökan skrivs på blankett som finns i blocket nedan. Blanketten kommer att finnas tillgänglig från och med den 1 januari 2017. Bifoga relevanta bilagor. Ansökan kan skickas via post eller e-post. Adress finns i blanketten i blocket nedan.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök

Ansök om stöd för samarbete med part i North East England

Avtalet mellan VGR och Vilniusregionen håller på att omförhandlas och det går därför inte att ansöka om stöd för tillfället.

Rolf Malm

Regionutvecklare – Internationell samordning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-22 13:25