Kultur- och fritidschefsnätverket i GR

Kultur- och fritidschefsnätverket i GR består av Alingsås, Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nätverket består av kultur- och fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan kring kultur och fritid.

Nätverket består även av tre politiska representanter som företräder intressen inom GR-området samt är beslutande kring projektansökningar.

Nätverket kommer att arbeta med följande tre fokusområden 2015-2018

Fokusområde Livsmiljöer

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena; Destinationsutveckling och kulturturism Livsmiljöer och kulturens värden i samhällsplanering

Mötesplatser och vidgat deltagande

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena; Kultur och lärande Feriearbete inom kultur och fritid Delregionala evenemang och festivaler

Idé och organisationsutveckling

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar området; Idé och organisationsutveckling

Projektidéer från externa aktörer välkomnas men processas genom nätverket, processledare och sedan politiskt beslut

För information om Kultur- och fritidschefsnätverket i GR:

Processledare Marie Bergdahl
Telefon: +46 (0)766-34 19 83
E-post: marie.bergdahl@tjorn.se

Senast uppdaterad: 2017-11-06 10:09