Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Syftet med stödet

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd ges till bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen.

Vem kan söka stödet?

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.

Här kan du läsa mer om de bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22