Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Staffan Rydén: Myndigheten för kulturanalys till Göteborg

En ny myndighet till Västra Götaland och Göteborg. Dessutom en av endast ett fåtal kulturmyndigheter – Myndigheten för kulturanalys (MYKA). Det är inte var dag!

I spåren av förslaget om en ny regionindelning, som föll på grund av politisk oenighet i höstas, så tittar regionutredarna nu närmare på de statliga myndigheternas regionala indelningar. Dessa är nästan lika många som det finns myndigheter, och ett förslag ska komma inom kort hur dessa skulle kunna passa bättre in med hur län och regioner arbetar idag och kan komma att arbeta i framtiden. Parallellt ser regeringen över om myndigheter i Stockholm skulle kunna ligga ute i landet i stället. För någon tid sedan fick vi veta att den helt nystartade Jämställdhetsmyndigheten ska placeras i Göteborg och nu kommer alltså ytterligare en som inte är så gammal men redan hunnit göra en hel del nytta.

Kulturanalys kan låta tråkigt jämfört med levande scenkonst eller kulturkalas i vartenda gathörn. Men om vi inte bara ska leva i nuet, och kanske förledas att uppfinna hjulet gång på gång, så är det nödvändigt och lärorikt med goda översikter och statistik som följer upp våra kulturvanor över längre tidscykler. Om inte allt slår fel kommer den så kallade kulturdatabasen, som nu drivs av regionerna, att lämnas över till MYKA vid årsskiftet och ytterligare öka dess centrala roll inom detta område. Vårt eget SOM-institut, knutet till Göteborgs universitet, gör också betydelsefulla insatser, medan Statens kulturråd som haft myndighetsansvaret inte lyckats lika väl. Mycket av den statistik som Kulturrådet tidigare levererat är av för dålig kvalitet för att kunna gälla som officiell nationell statistik. Det har alltså varit välbehövligt att en myndighet med rätt kompetens för uppdraget fått överta ansvaret. Det har också ansetts som en viktig politisk markering att den myndighet som fördelar statens medel inte också ska analysera och utvärdera sitt eget arbete. Den svenska traditionen, att inte skapa oberoende kontrollorgan till de till regeringen knutna exekutiva myndigheterna, börjar nu ge vika för ett annat och modernare synsätt. Det har inte alltid varit lätt. För ett år sedan stod Riksrevisionen i blickfånget för att missköta sin uppgift. Riktigt lika stormigt lär det inte bli runt MYKA men principen är densamma. Utvärderingen av den förda politiken ska vila på oberoende organ.

Det material som MYKA levererar leder ofta till nationella konferenser och seminarier som vi nu får anta i högre grad kommer att förläggas till Göteborg i istället för till Stockholm. Den nya närheten till MYKA tror jag också kan göra det möjligt att skapa bättre förutsättningar att få hjälp med djupdykningar i vår egen regions kulturliv, och kan leda till ett ännu bättre samarbete med Västra Götalandsregionens egen avdelning för data och analys. Det kommer i sin tur ge bättre underlag för kulturpolitiska initiativ.

Västra Götalandsregionen är landets starkaste kulturregion om vi bortser från Stockholm där statens kulturbolag – Kungliga Operan, Dramaten, Nationalmuseet med flera - kryddar utbudet. Jag vill gärna tro att det är en gest av förtroende för vår region och vår kulturpolitik som regeringen väljer oss och Göteborg. Västra Götalandsregionen har ökat kulturbudgeten varje år sedan starten 1999 och aldrig kompromissat om kulturens betydelse i ett modernt och hållbart samhälle. Här ser vi ett av resultaten.

Staffan Rydén

Kulturchef

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27