Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, november 2014

Tre välbesökta konferenser har genomförts sedan jag senast skrev min krönika. Alla viktiga för att fånga upp de förändringar som kulturlivet måste anpassa sig till men framför allt använda sig av. Konferenserna har streamats och du som är intresserad kan hitta de på vår Bambuser-kanal.

På Agera digitalt (16-17 oktober) varvades föreläsningar med workshops på olika teman. Deltagarna fick veta vad som händer både med själva konsten, hur digitaliseringen används för att förmedla konst, och hur digitaliseringen idag griper in i varje människas liv med olika appar och program som ger var och en möjlighet att själv agera digitalt. I boken Kultur 3.0 anger författaren Pier Luigi Sacco detta som det fundamentala paradigmskiftet i vår tid som suddar ut gränsen mellan producent och konsument – mellan artist och publik.

Hans tes är att inte bara konsten vinner på detta utan även samhället i stort när människorna aktivt och digitalt uttrycker sig själva också blir vaknare och mer innovativa i sina privatliv och på sina arbetsplatser - kulturella eller inte. Det i sin tur är en av de viktigaste förutsättningarna vi känner för att människor ska kunna följa med och utvecklas i en tid av snabb förändring av produktionsvillkoren i en global ekonomi. En bred deltagarkultur digitalt, men också IRL som det numera heter, är alltså en god, kanske nödvändig, jordmån för ett hållbart samhällsbygge.

Hur bra ligger vi då till i ett sådant perspektiv? Konferensen Kreativa Kraftfält – vad händer nu! (25 september), som visade en första studie av Skaraborgs potential att integrera kulturen för en hållbar samhällsutveckling, visar att mycket är kvar att göra. En ny och nationellt uppmärksammad verksamhet som till exempel spelutvecklingen i Gothia Science Park i Skövde, hittar inte in i Skaraborgs mer traditionella näringsliv och sociala nätverk utan är än så länge ett ganska isolerat kluster. Diagrammen och kartorna ger oss möjlighet att analysera detta djupare än kanske någon gång tidigare och diskutera möjliga insatser och åtgärder. Därför har kulturnämnden nu erbjudit Fyrbodal och Boråsregionen att göra samma resa för att på sikt få med hela Västra Götaland i analysen. Resultaten av Kreativa kraftfält kan rätt använt bli den brygga vi ofta saknar i samtalet mellan kultur och traditionell regionutveckling.

Tänk om II (6 november), konferensen om vidgat deltagande i kulturlivet, handlar också om att skapa delaktighet genom att inte bara nå alla invånare utan även angå alla invånare. Vidgat deltagande är ett strategiskt område för kulturnämnden och nu har nämnden antagit särskilda riktlinjer för kultursekretariatet, men som kan användas av alla som vill agera konkret för att uppnå detta. På konferensen fick vi efter inledande föreläsningar dela in oss i sex olika workshops – en för vart och ett av de insatsområden som riktlinjerna anvisar. För varje insatsområde listas ett antal förhållningssätt man kan anta för att lyckas med ett vidgat deltagande. Dessa förhållningssätt kan lika gärna tolkas av en företrädare för till exempel civilsamhället som en stor institution. De utgör en öppen och transparent bas för ett samtal om hur ett samarbete kan byggas upp eller ett projekt genomföras. Insatsområdena är; jämlikhet, jämställdhet, interkulturell dialog, minoriteter, barn och unga och civilsamhället. De finns nu tillgängliga på vår hemsida och tryckta i ett behändigt format som gör att de inte ska samla damm utan komma till användning i dagliga samtal och diskussioner.

På kultursekretariatet tar vi till oss att ett vidgat deltagande kräver att också vi ser över våra processer och rutiner för att fördela stöd av olika slag. Utesluter vi genom vårt sätt att agera redan på förhand tänkbara projektägare och aktörer? Kan vi på olika sätt hjälpa till så att fler kommer in i kulturlivet istället för att vänta på att saken löser sig av sig självt? Resan har bara börjat.

Staffan Rydén

Kulturchef

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26