Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, februari 2017: Staffan Rydén

Inte på lång tid har det rått en sådan osäkerhet om hur världen kommer att styras. Nya populistiska partier främst på högerkanten etablerar sig, och har med Brexit och Trumps tillträde som president i USA fått luft under vingarna. Regeringspartierna i Ungern och Polen är inte längre ensamma om sin agenda. Även i Sverige förändras förutsättningarna för hur politik kan skapas i riksdagen.

Ofta säger vi ju att kulturen är marginell i de storpolitiska sammanhangen men ändå är det ofta i olika kultursammanhang som de nya politiska strömningarna först utmanas och kommer på löpsedlarna. Således har begränsningarna av inresetillstånd i USA utmanats genom hot att bojkotta Oscarsgalan och tal av kända skådespelare föranlett irriterat twittrande. I USA pågår en mobilisering av civilsamhällets organisationer som inte har sin like på kanske 50 år. I Sveriges riksdag intar olika utskottsordföranden olika positioner om hur de är beredda att föra samtal och förhandlingar. I kulturutskottet aviseras ingen förändring mot nuvarande praxis under mandatperioden.

Kulturens kärnvärden

Det är alltså själva kärnvärdena i kulturen, som också Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att värna genom kultursamverkansmodellen, som är under debatt mer än på många år. Det betyder att Regionfullmäktiges mål, att vidga deltagandet i kulturlivet, och kulturnämndens eget mål, att se invånarna som rättighetsinnehavare, fått en ny och aktuell innebörd. De riktlinjer som kulturnämnden tagit fram (det återstår att fatta beslut om två av fem i vår) för sina fem strategiska utvecklingsområden blir också allt viktigare som verktyg för en transparent och målmedveten kulturpolitik.

Det är en i sådan tidsanda kulturnämnden under våren arbetar med nya uppdrag för 2018-2020 till knappt 30 verksamheter av strategisk betydelse för Västra Götalands kulturliv. Processen i sig, som beaktar principen om armlängds avstånd samtidigt som en dynamisk kulturpolitik ska kunna flytta fram sina positioner, blir en viktig manifestation för att värna kulturens kärnvärden såsom de uttrycks i riksdagens nationella kulturpolitiska mål.

Kulturting Västra Götaland

Därför känns kulturnämndens initiativ till ett Kulturting i Västra Götaland helt rätt. Under förra året utredde jag i samverkan med förvaltningscheferna för Kultur i Väst och Västarvet på uppdrag av regiondirektören hur vi bättre kan samordna våra resurser och insatser. Från och med i år träffas vi regelbundet och stämmer av gemensamma frågor enligt en särskild inventering som vi tagit fram. Därutöver finns fyra arbetsgrupper som arbetar med det kommunala gränssnittet, internationellt utbyte, statistik och analys samt kommunikation.

Med detta arbete som grund för att ge er alla i regionen ett effektivt och spetsigt stöd, bjuder nu alltså kulturnämnden, i samverkan med utförarstyrelserna för Kultur i Väst och Västarvet, in till ett Kulturting den 20 april. Det vänder sig framför allt till kommunernas politiska ledningar och motsvarande på tjänstesidan för att informera om men också diskutera hur kulturen kan utvecklas som en vital partner i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ett antal verksamhetsområden kommer att belysas närmare och nya förhållningssätt och metoder som kulturnämnden arbetar med kommer att presenteras. Ett fullständigt program planeras till slutet av februari men se redan nu till att reservera dagen för er själva och de nyckelpersoner ni arbetar med i er almanacka.

Staffan Rydén

Kulturchef

Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-31 09:13