Kultur 3.0 - lever vi ett nytt kulturellt paradigm?

På nationaldagen fick jag privilegiet att inviga årets skulpturutställning på Udden i Hunnebostrand till minne av 200 år av fred mellan de skandinaviska länderna. En helt unik plats med sin smala strandremsa mellan öppet hav och lodrätt stupande bergssidor.

Den ärrade platsen för utvinning av granit som förskönat palats och paradgator i Europa och Sydamerika är nu hemvisten för en konstutställning under fri himmel.Platsen där naturen hårdhänt har utnyttjats för att pryda civilisationens megastäder har nu själv blivit arenan för den konst den förser med råmaterial.

Förhoppningsvis ett tecken på att människans långa strid med naturen börjar vändas till fred och samexistens. Konstverken exponerade där stenen utvunnits och format landskapet inger respekt både för den natur som skapat den och för konstnärerna som omdanar den.

Över hela Västra Götaland blommar kulturen dessa dagar. Förra helgen bevistade jag invigningen i Varberg och Grimton av In Site som också manifesterar den skandinaviska samhörigheten i ett projekt som bygger på ett nätverk från danska Bornholm i syd till norska Moss i norr. Här har konstnären Susan Philpsz skapat nio ljudinstallationer som varje hel timme under hela sommaren på nio utvalda platser längs kusten bidrar till landskapets arkitektur med en akustisk skulptur. Ett samarbete som också vill manifestera den långa fredliga samexistensen våra länder emellan. Idag åker jag till Mellerud i Dalsland för att vara med om att inviga ett nytt internationellt konstresidens med Konstmuseet i Dalsland som värd. Ett av tio konstmuseer som i år samarbetar om att bjuda in utländska konstnärer, men också för att skicka ut konstnärer från Västra Götaland i världen, för ömsesidig förståelse och inspiration. Nästa vecka går färden till Limmared och Läckö Slott som på samma sätt rustat för att ta emot invånare och besökare i vår region.

Sätter detta avtryck i en vidare och mer prosaisk mening än att ge vintertrötta besökare inspiration och upplevelser att ta med sig inför nästa arbetsår? En som menar det är den italienske professorn Pier Luigi Sacco som lanserat en teori som säger att vi lever i ett så kallat nytt kulturellt paradigm – Kultur 3.0. Förutom att vi i bland läser om generösa donationer för kulturella ändamål, eller att popmusiken genererar ansenliga exportinkomster till den svenska ekonomin, så menar Sacco att engagemanget i olika kulturella sysselsättningar i kombination med den moderna tekniken gör oss alla till självständiga konsumenter och, utifrån var och ens förutsättningar, också producenter av kultur. Det skapar en dynamik i samhället, ett innovativt samhällsklimat, som påverkar detta i sin grund. Vi får ett mer demokratiskt, hälsosammare, mer jämlikt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Hur ska vi nu veta om detta är sant? Sacco har börjat testa sin teori med en metod utarbetad av en kollega inom avancerad matematisk analys. Förstudier har gjorts i provinsen Veneto i Italien, i Halland och nu senast i Skaraborg. I augusti får vi den vetenskapliga rapporten från vår egen region och diskussionen kan börja. Lever vi i det nya paradigmet eller har vi bara börjat nosa på det? Vad skulle vi behöva göra för att nå dit? Kan vi följa upp att vi är på rätt väg under tiden? Vilka prioriteringar måste vi göra och känns de rimliga?

I analysen av Veneto fick vi veta att Venedig inte gav något tillbaka till provinsen utanför staden av alla de besökare, både turister och experter inom konst och film, som besöker staden. På samma sätt har stenbrottet i Hunnebostrand under många år exporterat sitt material och sitt kunnande om stenen, frukten av långt och hårt arbete, men verkan av detta har beundrats i Stockholm, Berlin och Buenos Aires. Skulpturutställningen på Udden ger oss stenen tillbaka. Platsen där berget plundrats blir vallfartsorten för upplevelse och inspiration. Med IT når vi hela världen, platsen kan finnas både fysiskt och virtuellt. En möjlighet att utveckla kulturen på vår plats i världen i ett perspektiv om kulturens betydelse i framtidens samhälle.

Staffan Rydén
Kulturchef 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26