Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, mars 2014

Häromdagen träffade jag kulturminister Lena Adelsson-Liljeroth när hon besökte Frändefors för att få mer ”inside information” om ett av projekten inom KLIV 3.0. Det handlar om nya vägar att väcka de yngsta barnens lust att läsa genom samarbete mellan fritidspedagoger, lärare och bibliotekarier. Det är roligt att konstatera att projektet, som leds av Pia Wretlind, har gott rykte också i Rosenbad.

Det är ett bra exempel på metodutveckling som utgår från de resurser vi redan har av kompetens och personal, men som ändå förmår skapa helt nya sätt att ta sig an en svår utmaning med förhållandevis små medel.

Kulturministern kan anvisa pengar, främst till Kulturrådet, för särskilda satsningar, hon kan uppmana olika institutioner och aktörer att samarbeta för att hitta nya lösningar, men hon kan inte, och ska inte, direkt gripa in i det som sker. Utan närmare eftertanke kan det vara frestande att se Västra Götalandsregionen som en mindre variant på regional nivå av hennes och regeringens förutsättningar att driva kulturpolitik men det finns en avgörande skillnad. Trots att Västra Götaland är landets största region med 49 kommuner är den inte större än att vi aktivt både kan och ska initiera och driva förnyelseprojekt och hitta lösningar gemensamt med kommuner, civilsamhället, olika kulturaktörer, skolan och folkbildningen. Därför tror jag det är roligare att vara kulturchef än kulturminister.

Men det ställer också krav. I januari bjöd kulturnämnden in till ett inspirationsmöte med särskilda gästföreläsare. En av dem som tackade ja var Ingrid Elam, nuvarande dekanus för konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet, förut kulturredaktör på såväl GP som DN. Hon talade om sin önskan att se pengarna användas till att bygga en struktur för ett långsiktigt hållbart kulturliv som kan ge avtryck i samhället och människor en försörjning. Mindre av tillfälliga priser och utmärkelser tyckte Ingrid och mer av långsiktiga samhällslösningar med kulturlivet som en aktiv del.

Jag håller med Ingrid och tror att denna uppgift både är svårare men också mer givande än att hela tiden skapa tillfälliga projekt, om än aldrig så spännande, som kommer och går. Det kräver analys och genomtänkta beslut. Därför presenteras nu på kulturnämndens nästa möte den 20 mars ett förslag till riktlinjer för internationellt samarbete och utbyte, eller det som också kallas strategiområdet ”Öka internationaliseringen”. De är tänkta att ligga till grund för nämndens beslut i fortsättningen, genom att göra mycket olika projekt inom detta område jämförbara med varandra utefter deras potential att bidra till långsiktig utveckling av Västra Götaland. Det är en början på ett ännu mer medvetet strategiskt långsiktigt arbete för en hållbar kulturutveckling.

Det är ett av alla de förslag till beslut som presenteras närmare vid det första sammanträdet med nämnden i Västra Götalandsregionens historia som är öppet för allmänheten. Det går av stapeln i Textile Fashion Center i Borås 20 mars kl 17.30. Besökare, såväl fysiska som virtuella, får möjlighet att lyssna direkt på nämndens diskussioner men också tid för att själva ställa frågor, direkt eller genom chatt, till nämndledamöterna. Se särskild annonsering om detta i dagspress eller gå in på vår hemsida www.vgregion.se/kultur/dialog

Kulturen ligger inte i mitten av den politiska debattens strömfåra. Samtidigt är kulturfrågorna i vid mening många gånger de som ligger närmast de flesta människors vardag. Det gör att det känns viktigt att skapa möjligheter för kulturnämnden att direkt möta alla de som lever i den kulturvärld vi är med och bygger för att få nya insikter och vinklingar på vårt dagliga arbete.

Staffan Rydén
Kulturchef
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26