Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, mars 2016

I mars samlade Statens kulturråd alla regioner i Sverige till en samverkanskonferens. Mötet avslutades med att statssekreteraren Per Olsson-Fridh intervjuades under en timme på scen av en av mina kollegor. Han började med att tacka alla som verkar inom och med kulturen för en fantastisk insats för alla flyktingar som kom hit under hösten.

Det har fått genomslag i regeringen likaväl som vi redan vet att det har fått genomslag på regional och lokal nivå. Kulturnämndens satsning, kulturinsatser med flyktingar, har betytt mycket för de som fått direkt stöd men jag tror inte vi ska underskatta betydelsen av den respekt kulturen får genom alla insatser av liknande slag. Nu bjuds kulturen in för att vara med och lösa de stora samhällsutmaningarna och det finns en förväntan på vad vi kan göra.

Kulturnämnden fortsätter sin satsning och har alldeles nyss utlyst nya medel för att välkomna flyktingar med kultur. Koncernavdelning kultur kommer denna gång ta in en referensgrupp med personer som har direkt erfarenhet av att genomföra projekt av det här slaget när vi bedömer ansökningarna. Tanken väcktes när vi träffade många fantastiska människor på vår utvärderingsdag av det förra projektet den 25 februari i år, inte minst flera flyktingar.

Den 9 mars ordnade vi en kick-off för den nya regionala kulturplanen 2016-2019, tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet. Under en intensiv dag diskuterade 80 personer från hela regionen, företrädare för det fria kulturlivet, civilsamhället och kommuner samt institutioner, hur man kunde bidra till att genomföra planen. Med en skörd av över 1 500 post-it lappar som underlag är vi nu igång med att mejsla fram hur vi kan ta oss an utmaningen. Ni som var där fick redan då veta vilka som har huvudansvaret för varje insats och kontaktpersoner till både koncernavdelning kultur, Västarvet och Kultur i Väst. Det är den första manifestationen av det som nu håller på att ta form som en genomtänkt strategisk samverkan mellan oss tre. Vi kommer att djupdyka i några särskilda områden den närmaste tiden för att se hur vi ska gå vidare, men i slutet av året kommer vi att bjuda in till en dag då vi presenterar hur vi kommer agera tillsammans för Västra Götalands bästa.

I media har den senaste tiden förts en debatt om villkoren för den samtida konsten och särskilt i Göteborg. Det är lätt att glömma bort i vilken omvärld den debatten förs. Få konstområden genomgår så stora förändringar som bilden. Idag översköljs vi av bilder i ett överflöd som aldrig förut i historien, och gränserna mellan olika slags bilder, längs hela spannet mellan ytterligheterna konst och reklam, suddas ofta ut och detta inte så sällan helt medvetet. Vi kan också ta del av bild genom en mängd nya arenor och dessutom själva inte bara ta bilder eller fotografera men också bearbeta bilden med hjälp av olika dataprogram. Gränsen mellan professionell och amatör suddas ut som Gian Luigi Sacco beskriver det i sin bok Kulturen 3.0. Bildkonstens plats utmanas också av installationen som en allt vanligare form för samtida konst när nya offentliga miljöer ska gestaltas konstnärligt.

Det är klart att gamla traditionella arenor som konstgallerierna står inför enorma utmaningar i denna metamorfos. Deras betydelse för att det ska finnas rum i samhället där vi kan möta och också köpa konst som fungerar i en hemmiljö ska inte underskattas. Men gallerierna måste också utvecklas med sin tid. Önskan att komma nära kreatören och det skapade verket syns inte minst i de idag så populära konstvandringarna då konstnärer öppnar sina hem för hugade spekulanter eller de som bara är nyfikna på konst. Önskan att själv kunna vara kreatör syns på de floder av bearbetade fotografier som delas på nätet. Kan gallerierna erbjuda något för att tillfredsställa dessa behov? Enligt Sacco så är det just sådana här processer som skapar förändringsförmåga och tillväxtkraft i ett samhälle. Han menar att kulturledda processer med sin gränslöshet och förmåga att engagera brett på individnivå är själva kärnan i utveckling. Men det kräver också ständiga ompositioneringar av de som är med.

Staffan Rydén

Kulturchef

Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26