Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, oktober 2015

Idag har 140 länder lämnat sina klimatlöften inför den stora klimatkonferensen i Paris. Trots åtaganden som vi inte har varit i närheten av förut så räcker det inte. Mer måste till och alla måste hjälpas åt. Skolklasser skickas ut av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, för att spana efter hösttecken.

Sommaren dröjer sig envist kvar men det är nu många år sen vi bara tanklöst njöt av en veckas brittsommar. Nu vet vi att det är en permanent klimatomställning vi lever i.

Klimatet, men även politiken som den ser ut idag, förändrar förutsättningarna för oss också på hemmaplan. Flyktingströmmar som vi inte sett motsvarigheten till sedan andra världskrigets slut engagerar oss på alla möjliga sätt; som privatpersoner, som medlemmar i föreningslivet och aktiva i civilsamhället, i våra yrkesroller och som väljare eller förtroendevalda. När omfattningen av situationen så småningom gått upp för majoriteten av oss så ser vi ett stort engagemang för att hjälpa till och ställa upp. Inte minst har privatpersoner och civilsamhälle varit snabba att, utan att låta sig hindras av formaliteter, ta initiativ och göra en insats.

Just civilsamhället och dess outnyttjade kapacitet är ett utvecklingsområde också för den kulturpolitiska agendan på kort och lång sikt. Kulturnämnden tog 23 september ett beslut om att avsätta en miljon kronor för aktörer i civilsamhället och det fria kulturlivet för att dessa ska kunna få de resurser de behöver, förutom sina egna frivilliga insatser, för att välkomna asylsökande med kulturarrangemang i vid mening. Förutom tak över huvudet och mat på bordet så är det mötet mellan människor som är det viktigaste att få till stånd. Vi vet att isolering i asylboenden och utanförskap är grogrunden för att tänka i banor av vi och dem istället för att lyfta fram det vi har gemensamt. Visst ska vi tala om hur asylprocessen fungerar och hur det går till att studera och söka arbete, men vi måste samtidigt också mötas som människor. Och det kan vi göra i föreningslivet i en gemenskap där vi får ge uttryck för det vi älskar och det vi saknar, det vi beundrar och det som får oss att skratta – det som gör oss till människor.

Om hösten dröjer i naturen så har den inte varit sen som säsongsstart betraktad. Västra Götalands kulturliv har laddat upp och med Fengersfors bruk hedrats med utnämningen till årets industriminne, med kulturministerns deltagande i Åmåls kommuns konferens "Hela Sverige ska leva", med en internationellt hårdbevakad premiär på en nyskriven svensk opera, Notorious av Hans Gefors på Göteborgsoperan, med 5:e upplagan av Kulturvandring i Hammarkullen och med öppnandet av Röda stens allt mer uppmärksammade internationella konstbiennal – GIBCA, denna gång med över 50 konstnärer från Västra Götaland med i programmet under rubriken GIBCA Extended.

Kulturnämnden kommer 23 oktober ta beslut om budgeten för nästa år. Regionfullmäktige fullföljer sin ambition att Västra Götaland ska ha den starkaste regionala kulturbudgeten i landet och har avsatt ramökningar för både det fria kulturlivet och barn och unga såväl som för vissa institutioner. Den generella uppskrivningen är också högre än statens – som vanligt skulle man kunna säga.

Kulturnämnden har antagit en ny kulturplan för 2016 – 2019 och har därutöver tecknat överenskommelser om samarbete med fem nationella myndigheter; Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Dessutom ska en särskild utredning göras om Västarvets uppdrag och framtid, nu när två stora gamla länsmuseer, Västergötlands museum och Bohusläns museum, åter är fria aktörer. En utredning om samfinansiering av vissa kulturinstitutioner med Göteborgs stad lämnades 30 september över till kommunstyrelse respektive regionstyrelse. Utredaren föreslår olika handlingsalternativ var av några antagligen kommer att utredas närmare. Sist men inte minst har jag fått i uppdrag att utreda hur koncernavdelning kultur bättre ska kunna samagera med Kultur i Väst och Västarvet genom att klargöra gränssnitt och uppdrag.

Kulturen står helt enkelt högt upp på dagordningen vare sig det gäller de stora samhällsfrågorna eller vår egen interna struktur och förmåga att utveckla oss i takt med tiden.

Det känns inspirerande att göra detta tillsammans med er

Staffan Rydén

Kulturchef

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26